TEMAT SZKOLENIA:

 • SENS SENSORYKI – Jak radzić sobie z zaburzeniami sensorycznymi u osób ze spektrum autyzmu


DLA KOGO?

 • Dla rodziców, profesjonalistów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów, pracowników domów dziecka, studentów pedagogiki, psychologii, logopedii;


CZAS TRWANIA

 • 5 dydaktycznych


CELE

 • Poznanie etapów rozwoju układu nerwowego w odniesieniu do funkcjonowania naszych zmysłów;

 • Doświadczenie i zapoznanie się z objawami zaburzeń sensorycznych;

 • Poznanie efektywnych technik pracy nad zaburzeniami przetwarzania sensorycznego;

 • Ukazanie komfortu sensorycznego jako elementu niezbędnego w efektywnej nauce


PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Rozwój układu nerwowego – czynniki wpływające na jego dojrzałość.
 2. Warsztat sensoryczny – przez moment każdy uczestnik doświadczy, jak problemy w przetwarzaniu sensorycznym wpływają na nasze samopoczucie i gotowość do nauki. Odpowiemy na pytanie, jak uczucia wpływają na nasz mózg?
 3. Sensoryka jako przyczyna trudnych zachowań i nieefektywnego uczenia się.
 4. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem/dzieckiem z zaburzeniami sensorycznymi w klasie/w domu.