Marta Surga Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel mianowany. Terapeuta metody Integracji Sensorycznej, Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, terapeuta metody EEG Biofeedback oraz metody Johansena. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci autystycznych oraz dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i niepłynnością mówienia. Ukończyła kurs Kinezjotaping w logopedii, terapii Czaszkowo-Krzyżowej I i II st. oraz terapii Taktylnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz rodziców, współpracuje z wydawnictwem Forum Logopedy. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej, prowadzonych przez Wyższą Szkołę Edukacja w Sporcie pod nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium.

ING_1259bw_social media

Małgorzata Baczyńska Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego z siedzibą w Warszawie na Kierunku Psychologia. Zrealizowała Studia Podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie uzyskując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej. Ukończyła dwuetapowe szkolenie MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych oraz szkolenie MNRI® Terapia Neurotaktylna w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Integracji Sensorycznej w Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Wciąż poszerza swoją wiedzę i kompetencje podczas różnego rodzaju kursów, konferencji i szkoleń, zwłaszcza z zakresu diagnozy i terapii dzieci w spektrum autyzmu. Terapię prowadzi w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.