Czym jest integracja sensoryczna?

W każdej sekundzie życia nasz mózg bombardowany jest setkami bodźców (wzrokowych, dotykowych, smakowych, węchowych, słuchowych oraz czuciowych). Dostarczają nam one informacji dotyczących stanu naszego ciała oraz środowiska, które nas otacza.

Integracja sensoryczna to taka organizacja bodźców, która umożliwia ich późniejsze wykorzystanie. Nasz mózg porządkuje wszystkie docierające do nas informacje tak, aby człowiek mógł się poruszać, uczyć, odpowiednio do sytuacji zachowywać. Mózg lokalizuje, segreguje i organizuje bodźce jak policjant który kieruje ruchem. Kiedy przepływ i organizacja bodźców są właściwe, mózg wykorzystuje je do działania oraz uczenia się. Kiedy przepływ bodźców jest zdezorganizowany życie zaczyna przypominać korek w godzinach szczytu.

Podczas terapii integracji sensorycznej dzieci uczą się odpowiednio odczytywać i organizować docierające do nich informacje zmysłowe

Jakie objawy mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej?

 • jest niezgrabne ruchowo, myli strony prawo-lewo,
 • nie lubi gier i zabaw sportowych, ma kłopoty z łapaniem piłki,
 • lęk wysokości lub unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach,
 • choroba lokomocyjna,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • nadmierna wrażliwość na pewne dźwięki (np. sprzętów domowych, burzy, płacz dziecka, krzyk),
 • trudności w nauce pisania (np. ma problemy z przepisywaniem z tablicy, myli podobne litery, np. „b” i „d”),
 • trudności z czytaniem,
 • nadmierna bądź niedostateczna ruchliwość,
 • trudności z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem
 • negatywne reakcje na bodźce dotykowe – nie lubi chodzić boso, nie lubi mycia włosów, czesania, mycia zębów, obcinania paznokci, smarowania kremami itp
 • nietolerancja pewnych pokarmów ze względu na ich strukturę lub wąski repertuar żywieniowy, pojawianie się odruchu wymiotnego podczas spożywania niektórych posiłków


Na czym polega terapia?

Terapia integracji sensorycznej ma na celu pomoc dziecku w nauce adekwatnego reagowania na dopływające do niego bodźce (zarówno zewnętrzne – te z otoczenia jak i wewnętrzne – te z ciała). Dzięki odpowiednio dobranym przez terapeutę ćwiczeniom i zabawom dziecko poprawia sprawność motoryczną, koordynację, koncentrację, świadomość siebie i własnego ciała, wspomaga rozwój funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych. Dziecko podczas terapii uczy się poprzez zabawę, w czasie której dostarcza się dziecku kontrolowaną ilość wrażeń sensorycznych z różnych modalności – z systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, węchowego oraz słuchowego. Zadania są dobierane przez terapeutę do indywidualnych potrzeb dziecka. Zdobywane w czasie zajęć nowe umiejętności wzmacniają w dziecku poczucie własnej wartości oraz poprawiają jego samoocenę.

Nasi specjaliści pracują między innymi z dziećmi z trudnościami z koncentracją uwagi, problemami emocjonalnymi, nadpobudliwymi oraz z ADHD, autyzmem, Zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją oraz afazją.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka któreś z powyższych objawów, skonsultuj się z terapeutą integracji sensorycznej i zapytaj o DIAGNOZĘ rozwoju procesów integracji sensorycznej.