Terapia logopedyczna dzieci

Problemy z wymową to podstawowa przeszkoda w poprawnej komunikacji, będącej podstawą nawiązywania relacji społecznych. Jeśli Twoje dziecko nie mówi lub mówi niewyraźnie skorzystaj z pomocy naszych specjalistów i umów się na profesjonalną terapię logopedyczną. Fundacja Kokonovo oferuje zajęcia na najwyższym poziomie, przygotowane i prowadzone przez specjalistów z dużym doświadczeniem. Prowadzona w ramach naszych zajęć terapia logopedyczna dzieci to kompleksowe podejście do problemu, obejmujące szereg procesów usprawniających mowę oraz eliminujących pojawiające się dysfunkcje.

Nasi specjaliści oferują:

  • pomoc we wszechstronnym usprawnianiu mowy,
  • diagnozowanie zaburzeń mowy i przyczyn tych zaburzeń,
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,
  • ćwiczenia logopedyczne – oddechowe, głosowe, słuchowe, artykulacyjne, leksykalne,
  • współpracę z opiekunami, rodzicami, wychowawcami w zakresie dalszego usprawniania procesu mowy,


Twoje dziecko ma problemy z mową? Skorzystaj z naszej terapii logopedycznej! Zadzwoń i dowiedz się więcej!

Jako fundacja, której misją jest pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom ze spektrum autyzmu wśród naszych podopiecznych mamy dzieci z domów dziecka. Terapia tych dzieci prowadzona jest bezpłatnie. Decydując się na terapię w Kokonovo wspierasz terapię dzieci najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za Twoją pomoc.