Muzykoterapia aktywna – wyjątkowa forma terapii, łącząca wspólny śpiew, grę na instrumentach muzycznych, improwizację oraz zabawę rytmiczną.

Celem terapii

  • usprawnienie umiejętności komunikacji werbalnej,
  • rozwijanie zdolności poznawczych i percepcji sensorycznej,
  • rozwój pamięci słuchowej,
  • koncentracji uwagi,
  • poprawa motoryki małej i dużej,
  • wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Muzykoterapia jest zalecana dla:

  • dzieci w normie intelektualnej, mające problemy z koncentracją uwagi, agresją, autoagresją;
  • dzieci z potrzebami wczesnego wspomagania rozwoju;
  • dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, niepełnosprawność sprzężona);

 

Śpiew i emisja głosu – zajęcia polegające na odkrywaniu swojego głosu, jego rozwoju i czerpania przyjemności z jego brzmienia. Pierwsza część zajęć polega na ćwiczeniach oddechowych, artykulacyjnych oraz ćwiczeniach emisji głosu. Druga zaś przeznaczona jest dla doboru repertuaru oraz jego wykonania. Starannie przygotowany repertuar służy do niezapomnianych występów na koncertach oraz konkursach wokalnych.

 

Zajęcia umuzykalniające – kreatywne zajęcia dla najmłodszych, gdzie dziecko ma bezpośredni kontakt z różnego rodzaju instrumentami muzycznymi, śpiewem oraz rytmiką. Zajęcia skoncentrowane są na wspomaganiu rozwoju dziecka, w szczególności motoryki małej i dużej, koncentracji uwagi oraz kontaktu z muzyką.