W oparciu o praktykę lekarską oraz prace eksperymentalne, Alfred Tomatis zaprezentował w 1957 roku we Francuskiej Akademii Nauki Efekt Tomatisa.

Efekt Tomatisa można podsumować w trzech prawach:

  1. Głos zawiera tylko to co słyszy ucho
  2. Jeśli uszkodzonemu uchu umożliwi się prawidłowe słyszenie utraconych lub stłumionych częstotliwości natychmiast pojawiają się one w głosie
  3. Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i polepszenie zdolności odtwarzania dźwięków

Metoda Tomatisa jest obecna w 40 krajach na 5 kontynentach w 400 prywatnych i publicznych centrach.

NA CZYM POLEGA TERAPIA?

Terapia polega na mikrogimnastyce mięśni ucha. Trening słuchowy odbywa się droga kostną i powietrzną, przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury (elektornicze ucho lub solisten). Terapia odbywa się w kilku etapach. Program treningu jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb pacjenta, dlatego nie można z góry określić z ilu etapów będzie składać się terapia. Żeby osiągnąć trwały efekt należy jednak odbyć co najmniej 3 etapy treningu słuchowego. I etap to etap podstawowy, uniwersalny i nieinwazyjny, wdraża on ucho do właściwej pracy i trwa 30 godzin, sesje odbywają się co najmniej 5 razy w tygodniu w dwugodzinnych cyklach. Kolejny etap ma miejsce po 4 tygodniowej przerwie, ma miejsce wówczas kolejna diagnoza i specyfikacja potrzeb pacjenta. Wówczas program jest już zindywidualizowany. Trzeci etap ma miejsce również po upłynięciu 4 do 8 tygodni od etapu drugiego. Drugi i trzeci etap w zależności od stopnia potrzeb pacjenta może trwać od 15 do 30 godzin. Jednak należy mieć świadomość, iż ponieważ trening słuchowy metodą Tomatisa jest dostosowywany zawsze do indywidualnych potrzeb pacjenta etapów treningu może być również więcej (np. w przypadku pacjentów ze spektrum autyzmu czasami trzeba zrobić nawet 6 etapów w ciągu jednego roku by uzyskać trwały i zadowalający efekt, ale oczywiście jeśli poprawa następuje wcześniej to z radością kończymy treningi i cieszymy się z sukcesu;-);-)!!) Pacjenci jednak którzy chcą odbywać trening słuchowy metodą Tomatisa w naszym centrum muszą wiedzieć, że ponieważ pracujemy według międzynarodowych standardów, uważamy, że trzy etapy to konieczne minimum dla skuteczności terapii!!!